Til patienter

Sådan får du en tid?

Du kan sende en sms eller ringe på 24833383, men det nemmeste er nok er at gå til menupunktet ” bestil tid online”, så vil du blive guidet igennem. Har du tidligere fået behandling hos os, skal du have en kode til onlinebooking. SMS eller ring til os om det, så svarer vi så hurtigt som muligt. Du kan også maile til os på mail@dinfysioterapeut.dk

Hvad sker der hos os?

Når du kommer til os, vil vi snakke med dig, undersøge dig, evt. scanne dig eller ihvertfald stille en funktionsdiagnose. Herefter vil vi lægge en plan for, hvordan vi kommer videre, så du hurtigst muligt kan blive bedre. Nogle gange er det nok at lave nogle enkle øvelser, andre gange vil vi rette nogle små fejlstillinger i leddene eller behandle dysfunktioner i muskler eller nervesystemet. Vi kan også hjælpe dig igang med et træningsprogram, som du kan lave hjemme eller i træningscenter.

Skal du tage noget med?

Ja, dit sygesikringsbevis, et badehåndklæde og eventuelle røntgensvar, scanningssvar, speciallægeudtalelser eller lignende på CD-rom, USB stick eller papir. Du behøver ikke lægehenvisning hos os, men hvis du er medlem af Danmark kan du få tilskud med en lægehenvisning.

Hvad behandler I med?

Som hovedregel vejleder vi dig, så du kan behandle dig selv. Ofte er det dog nødvendigt at massere musklerne, genskabe bevægelighed i leddene og hjælpe med at bevæge leddene ud i yderstillinger.  Vi kombinerer teknikker fra flere forskellige efteruddannelser, men vores foretrukne princip til mange ryg- og nakkesmerter er Mckenzie-metoden, du kan læse mere om på www.mckenzie.dk og Mulligan-metoden, som du kan se på www.mulligan.dk. Du kan også have brug for et træningsprogram. Det laver vi sammen med dig. Vi sørger selvfølgelig også for at følge op på træningen, så du hele tiden får det optimale ud af den.

Kan I komme hjem til mig?

Ja, hvis du ikke er i stand til at komme til klinikken, kan vi komme ud til dig. Det kan måske være den bedste løsning i nogle tilfælde.

Bruger I apparater?

Nej. Vi bruger dog ultralydsscanning til at identificere skader i muskler, sener, slimsække etc. og i pædagogisk sammenhæng, så du fx. kan se de muskler, du skal træne og kan se fremskridt i helingsprocessen.

Hjælper det?

Din prognose er  afhængig din diagnose, men er du rygpatient og kan du svare ja til bare et af følgende spørgsmål, er det næsten helt sikkert, at det vil hjælpe.

  • Er der perioder i løbet af dagen, hvor du ingen smerter har?
  • Sidder dine smerter først og fremmest i ryggen eller over knæniveau i benet?
  • Forværres smerterne, når du har siddet ned i længere tid?
  • Har du svært ved at rette ryggen ud, når du skal rejse dig op efter at have siddet ned?
  • Forværres smerterne i forbindelse med aktiviteter i fremoverbøjet stillinger såsom havearbejde, støvsugning eller lignende?
  • Har du det bedst ved ofte at skifte stillinger?
  • Har du det bedre i ryggen, når du går omkring i eget tempo?
  • Har du det godt med at ligge på maven (måske bortset fra de første minutter som kan gøre ondt)?
  • Har du haft flere tilfælde af lændesmerter gennem de senere par år?

Tilskud til fysioterapi

Klinikken har ikke overenskomst med sygesikringen og du behøves derfor ikke at have en henvisning for at komme til os. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du tilskud til behandlingen, hvis du har en henvisning. Tilskuddet er i 2019 88 kr. pr normalbehandling og 133 kr for en førstekonsultation.

Mange forsikringsselskaber dækker behandlinger i forbindelse med skader og ulykker. Spørg dit forsikringselskab – der findes desværre lige så mange ordninger, som der findes forsikringsselskaber. Derfor skal du også  som udgangspunkt selv betale regningen og selv afregne med dit forsikringsselskab.

Frit valg af Genoptræning

Har du været indlagt og har fået en genoptræningsplan, men ikke fået en tid til genoptræning i kommunen, har du krav på gratis genoptræning hos dinfysioterapeut.dk eller andre godkendte leverandører. Du skal gå til hjemmesiden mingenoptraening og vælge os som leverandør. Du kan også kontakte os, så vil vi hjælpe dig.

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Hvis der sker en utilsigtet hændelse for dig eller en af dine pårørende på klinikken, er vi altid parate til at drøfte det med dig / jer. Som patient eller pårørende har I også mulighed for at indberette en utilsigtet hændelsewww.stps.dk. Du får ikke selv nogen tilbagemelding fra dette system, og det træder ikke i stedet for en anmeldelse af en patientskade. Vi bruger indberetningerne til læring med det formål at forebygge, at andre oplever samme utilsigtede hændelse som du.

PERSONDATABESKYTTELSE

Vi har ret og pligt til at behandle og føre journal i henhold til sundhedsloven. Patienter skal ikke samtykke til, at vi fører journal. Vi opbevarer journaler i 5 år efter sidste notat og har ikke hjemmel eller pligt til mere. Ønsker du at vi opbevarer dem længere, kan du kontakte os med et skriftligt samtykke. Vi videregiver iøvrigt ikke oplysninger uden dit samtykke. 

Du skal give samtykke til selve behandlingen og til evt. videregivelse af helbredsoplysninger.  Samtykke kan være mundtlig. Se mere her.

Vi bruger ikke mail, telefon eller andre personlige oplysninger til markedsføring uden dit skriftlige samtykke. 

Ønsker du indsigt i hvilke data vi har om dig, kan du kontakte os. Vi passer iøvrigt godt godt på dine data og har en databehandlingsaftale med Complimenta, der er godkendt systemleverandør til sundhedsdatabehandling. FAQ om databeskyttelsesforordning kan du læse her.

Find vej og se klinikkens indretning ved at klikke på dette streetview.

Parkering:
Der er parkeringsplads lige ved siden af klinikken.

Tog:
Nærmeste station er Esbjerg Banegård.

Bus:
Buslinje 1,5,6,8 stopper mindre end 50 m fra klinikken på Marievej i Esbjerg.