Spørgsmål og svar.

Modtager I elektronisk henvisning?

Vi modtager elektroniske henvisninger, kommunikation og epikriser via profdocs Medcombaserede kommunikationssystem. Henvisningen sendes til henvisningshotellet. Vær opmærksom på, at patienten selv skal kontakte os, for at få en tid.

Er der lang ventetid?

Nej, ventetiden offentliggøres løbende her på siden og er i øjeblikket under 1 uge.

Hvordan går det hurtigst?

Ved at bede patienten ringe os op umiddelbart og aftale en tid. Ofte har vi et afbud, vi kan tilbyde samme dag eller dagen efter.

Hvilke supplerende oplysninger ønsker I på henvisningen?

Vi ønsker naturligvis beskrevet henvisningsårsagen. Derudover de relevante fund og undersøgelser der er i relation til lidelsen. Det kan være rtg. og scanningsbeskrivelser, speciallægeudtalelser, operationsbeskrivelser og regimer. I forbindelse med genoptræning efter sygehusophold skal der foreligge en genoptræningsplan som medsendes. Det er endvidere relevant at oplyse hvilken type analgetika der anvendes og hvis der anvendes blodfortyndende medicin. REDFLAGS skal fremgå af henvisningen. YELLOWFLAGS kan fremgå ved smerter, der har varet mere end 3 mdr.

Får jeg at vide, hvordan det er gået med patienten?

Hvis der er væsentlige ting i vores undersøgelse, vi mener bør udredes hurtigt ringer vi dig op. Ellers vil vi orientere dig elektronisk om behandlingseffekten.

Hvilke faglige standarder og principper benytter I?

Vi behandler efter de mest moderne fysioterapeutiske principper og anvender kliniske retningslinjer, faglige guidelines, evidensbaserede metoder og MTV-anbefalinger. Derudover bruger vi vores sunde fornuft, stor klinisk erfaring og masser af faglige efteruddannelseskurser især indenfor træning og manuel behandling.