FAQ

Modtager I elektronisk henvisning?

Vi modtager elektroniske henvisninger, kommunikation og epikriser via profdocs Medcombaserede kommunikationssystem. Henvisningen sendes til henvisningshotellet. Vær opmærksom på, at patienten selv skal kontakte os for at få en tid.

Er der lang ventetid?

Nej, ventetiden offentliggøres løbende her på siden og er i øjeblikket under 1 uge.

Hvordan går det hurtigst?

Ved at bede patienten ringe os op umiddelbart og aftale en tid. Ofte har vi et afbud, vi kan tilbyde samme dag eller dagen efter.

Hvilke supplerende oplysninger ønsker I på henvisningen?

Vi ønsker naturligvis beskrevet henvisningsårsagen. Derudover de relevante fund og undersøgelser der er i relation til lidelsen. Det kan være rtg. og scanningsbeskrivelser, speciallægeudtalelser, operationsbeskrivelser og regimer. I forbindelse med genoptræning efter sygehusophold skal der foreligge en genoptræningsplan som medsendes. Det er endvidere relevant at oplyse, hvilken type analgetika der anvendes og hvis der anvendes blodfortyndende medicin. REDFLAGS skal fremgå af henvisningen. YELLOWFLAGS kan fremgå ved smerter, der har varet mere end 3 mdr.

Er I godkendt til Frit valg af Genoptræning?

Ja, - hvis patienten har været indlagt og har krav på en genoptræningsplan, kan patienten frit vælge genoptræning ved at gå til hjemmesiden https://mingenoptraening.dk og vælge dinfysioterapeut.dk. Det kræver dog at kommunen ikke har givet vedkommende en tid senest 7 dage efter udskrivelsen. 

Får jeg at vide, hvordan det er gået med patienten?

Hvis der er væsentlige ting i vores undersøgelse, vi mener bør udredes hurtigt, ringer vi dig op. Ellers vil vi orientere dig elektronisk om behandlingseffekten gennem epikrise, hvis forløbet ikke går, som det skal eller hvis vi mener , at pt bør udredes yderligere.

Hvilke faglige standarder og principper benytter I?

Vi behandler efter de mest moderne fysioterapeutiske principper og anvender kliniske retningslinjer, faglige guidelines, evidensbaserede metoder og MTV-anbefalinger. Derudover bruger vi vores sunde fornuft, stor klinisk erfaring og masser af faglige efteruddannelseskurser især indenfor træning og manuel behandling.